Sản Phẩm

Tigerfeed

253

Thức ăn hỗn hợp dùng cho Heo siêu thịt. Từ 45kg đến xuất chuồng…

252

Thức ăn hỗn hợp dùng cho Heo siêu thịt. Từ 15kg – 45kg…

211

Thức ăn hỗn hợp dùng cho Gà lông màu từ 29 ngày tuổi đến xuất chuồng…

14C

Thức ăn hỗn hợp dùng cho Heo con. Từ tập ăn đến 20Kg…

14B

Thức ăn hỗn hợp dùng cho Heo con. Từ tập ăn đến 15 Kg…

14A

Thức ăn hỗn hợp dùng cho Heo con. Từ tập ăn đến sau cai sữa 1 tuần…

Bệnh dịch gà đông tảo Bệnh Gumboro Bệnh gà ủ rũ Bệnh IB Bệnh Lơ-cô Bệnh Marek bệnh sổ mũi truyền nhiễm Bệnh u gan Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm bệnh viêm túi huyệt bệnh đường hô hấp ở gà bệnh ở gà Chronic Respiratory desease chăm sóc khách hàng cskh Các bệnh ở gà E.Coli gà chọi gà nòi gà tre Heo Heo con tập ăn hô hấp mãn tính infections Coryza kỹ thuật nuôi gà leukosis Lymphoid leucosis Nhiễm trùng máu nội tạng phổi Thương Hiệu Tigerfeed tuyendung tuyển dụng Vật Nuôi

Chuyển lên trên